צור קשר| אודות| מסמכים להורדה טלפון - 03-5597320
מסמכים להורדה

לנוחיותכם, אנו מצרפים מסמכים להורדה המיועדים

ללקוחות הפונים אלינו לשם ביצוע שירותים שונים של הוצאה לפועל.

הזמנת עבודה לביצוע פעולות

מסמכים לפינוי :

1. מינוי כונס פינויים

2. מכתב למשטרה לקבלת סיוע לפינוי

מסמכים לתיקי הוצאה לפועל :

1.כתב מינוי הוצל"פ

2. כתב מינוי כונס

את המסמכים המוכנים יש להעביר בפקס למספר 03-5597321

המסמכים חייבים להיות חתומים על ידי ב"כ הזוכה, להכיל תאריך עם שנה ולוגו המשרד.

`