פינויים

 

פעולת פינוי מבוצעת במסגרת הליכי הוצאה לפועל הננקטים לצורך מימוש הנכס. מועד הפינוי נקבע על ידי ב"כ הזוכה והודעת פינוי בדבר המועד שנקבע נמסרת לחייב לפחות 21 ימים טרם המועד שנקבע לפינוי וכן לגורמים המטפלים כגון משטרת ישראל, לשכת הרווחה וכד'.

לאחר מסירת הודעת הפינוי לחייב יש להכין תיק פינוי ולהעבירו למשטרה על מנת לתאם את ביצוע הפינוי ולקבל סיוע משטרתי ביום הפינוי. תיק פינוי המועבר למשטרה מכיל את המסמכים הבאים:

1. מכתב למשטרה- מכתב מטעם ב"כ הזוכה לבקשת סיוע משטרתי

2. מכתב מינוי - מכתב למוציא לפועל המבקש למנות את בעלי התפקיד     מחברתנו לצורך ביצוע הפינוי

3. פסק דין לפינוי ו/או צו מינוי כונס נכסים

4. העתק נאמן למקור מהודעת הפינוי ודו"ח על מסירתה לחייב

5. בתיק כונס נכסים יש צורך בהחלטה של ראש הוצל"פ המורה למשטרה לסייע בפינוי.

את העתק הודעת הפינוי לאחר שנמסרה כחוק לחייב יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בצירוף לבקשה לנקיטת הליך מבצעי לצורך קבלת צו פינוי.

א.ט. שרותים משפטיים בע"מ ערוכה לתת מענה ביצועי לכל צו פינוי בכל מקום בארץ ובכל מסגרת זמן. ביום הביצוע מגיע צוות הפינוי של א.ט. שרותים משפטיים בע"מ, בליווי שוטרים, משאית, פורץ מנעולים וסבלים, ומבצעים את הפינוי בפועל. במידה ונדרשת משאית נוספת, מנוף או כוח עזר מתוגבר, החברה ערוכה להוסיפם, תוך עדכון הלקוח, וזאת על מנת לסיים את הליך הפינוי בצורה המהירה והיעילה ביותר.

תפיסת חזקה

במקרים בהם נכס המיועד לפינוי ריק מאדם ומחפצים מבוצע הליך תפיסת חזקה בנכס במקום הליך פינוי. בהליך זה בעל תפקיד, מלווה במנעולן מקצועי, מגיע לכתובת נשוא הפינוי, פורץ ומחליף את מנעולי הדלתות בנכס ומחזיר את החזקה בו לזוכה.

א.ט שירותים משפטיים בע"מ

מומחים בפעולות הוצאה לפועל

משרד:    ​03-5597320

מגרש אחסנה:    03-9215835