הריסות

הריסות מבנים מבוצעות בדרך כלל עבור מחלקות הנדסה בעיריות, המנהל האזרחי בשטחים, ועדות מקומיות לתכנון ובניה וכדומה.

לאחר שהתקבל צו מתאים לביצוע הריסת מבנה לא חוקי מבוצעת הריסתו על ידי צוותים מקצועיים, תוך תיאום עם הגורמים הרלוונטיים כגון: משטרת ישראל, צה"ל, מד"א, ספקי ציוד כבד וכו'. הריסה שלא על ידי קבלן מומחה עלולה לפגוע במבנים סמוכים ואף לפגיעה בגוף או בנפש.

חברת א.ט. שרותים משפטיים בע"מ מבצעת הריסות מבנים באמצעות עובדים המומחים בתחום. הריסת המבנים נעשית במספר שיטות כאשר כל שיטת הריסה דורשת מיומנות וידע מיוחדים.

לחברתנו מחלקה מקצועית ומיומנת ובה צוותי עבודה בעלי ההכשרה, הנסיון, הידע המקצועי והמיומנות בענף הבניה המתאימים לביצוע עבודות הריסה, מכל הסוגים, לרבות הריסתם של מבנים מחוברים, פינוי, ניקוי ויישור שטחים, עבודות עפר מסוגים שונים, עקירה וגדיעת עצים, אטימת מבנים, בניית גדרות ואחסון ציוד שפונה.

 

פעולות ההריסה מבוצעות במיומנות, במקצועיות, באמינות ובמהירות המרבית וככל הניתן - ללא הפרעה לסביבה. החברה ערוכה לתת מענה מידי לכל פעולת הוצאה לפועל ו/או הריסה בכל קנה מידה בכל שעות היממה ובכל מקום בארץ. בחברה מועסקים מהנדסי בנין הממונים על הבטיחות במבצעי ההריסה.

ביצוע ההריסות מבוצע על ידי חברתנו בשיטת Turn Key Project דהיינו, מרגע קבלת הצו המנהלי ו/או פסק הדין מבצעת חברתנו את כל התאומים הנדרשים מול הגורמים השונים לרבות תאום מול המשטרה ו/או הצבא, הזמנת כלים הנדסיים תכנון האבטחה, הכנת תכנית פעולה, קביעת זמנים לביצוע ואחסנת הציוד ו/או המיטלטלין שימצאו בשטח.

בחברה מועסקים שלושה מהנדסי בניין, מנהלי עבודה וממוני בטיחות.

 

רישיונות ואישורים

  •  לחברה רשיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות מטעם רשם הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 בענף 100 (בניה) סוג ג' - 1.
  • לחברה אישור כקבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה בענף 100 (בניה) קבוצה ג' 1 – "ק".
  • לחברה רשיון לטיפול באסבסט ע"י משרד איכות הסביבה.
  • א.ט. שרותים משפטיים בע"מ נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין – לאומי ת"י 2000 : ISO 9001 בתחום שרותי ההוצאה לפועל, אחסון, הריסת מבנים ושרותי גביה במגזר המוניציפלי.

 

לקוחות קבועים

החברה מבצעת, בין היתר, פעולות הריסה עבור עיריית לוד, עיריית ירושלים, עיריית אור יהודה, עיריית פתח תקווה, עיריית קריית אונו, עיריית חולון, עיריית בית שמש, עיריית ראשון לציון ועיריית קריית מלאכי, המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, ועדה מקומית לתכנון ובניה "שומרון" ועוד.

בנוסף מבצעת חברתנו פעולות הריסה עבור הועדות המקומיות לתכנון ובניה השומרון, מזרח השרון, מבוא עמקים, משגב ובקעת בית הכרם ובצעה בהצלחה מספר רב של הריסות מסובכות בכפרים במגזר הערבי.

 

פינוי פסולת

פינוי הפסולת כולל, בין היתר, העמסה, הובלה מאתר הפירוק, סילוק הפסולת מחוץ לאתר הפריקה ופיזורו באתר שפך מאושר ע"י הרשויות וע"י המשרד לאיכות הסביבה ובהתאם לכל דין.

 

טיפול באסבסט

בא.ט. שרותים משפטיים בע"מ מועסקים עובדים שעברו הכשרה מקצועית מיוחדת ע"י המשרד לאיכות הסביבה, והרשאים על פי חוק לטפל בפירוק וסילוק אסבסט. עבודות ההריסה המבוצעות על ידינו עומדות בתקנות לפינוי אסבסט ובאישור הוועדה לאבק מזיק.

א.ט שירותים משפטיים בע"מ

מומחים בפעולות הוצאה לפועל

משרד:    ​03-5597320

מגרש אחסנה:    03-9215835