צור קשר| אודות| מסמכים להורדה טלפון - 03-5597320
אסבסט

האסבסט, המשמש כחומר מוכר בענף הבניה, ידוע כחומר מסוכן בריאותית כאשר הוא מתפורר ומשתחררים ממנו סיבי אסבסט לאוויר.

החוק בארץ בנושא אסבסט מעוגן באמצעות תקנות הבטיחות בעבודה, גהות תעסוקתית ובריאות הציבור באבק מזיק התשמ"ד – 1984.

לצורך ביצוע הריסה של מבנה או חלק ממנו העשוי מאסבסט, יש צורך באישור הוועדה הטכנית לאבק מזיק, ובבעל מקצוע שהוכשר במיוחד לטפל באסבסט. רק קבלנים מורשים בעלי היתר לביצוע עבודות אסבסט, רשאים לטפל בהריסת מבנה הכולל אסבסט.

בא.ט. שרותים משפטיים בע"מ מועסקים עובדים שעברו הכשרה מקצועית מיוחדת על ידי המשרד לאיכות הסביבה, והרשאים על פי חוק לטפל בפירוק וסילוק אסבסט. עבודות ההריסה המבוצעות על ידי א.ט.שרותים משפטיים בע"מ עומדות בתקנות לפינוי אסבסט ובאישור הוועדה לאבק מזיק.

`